Οι μοτοσικλέτες και τα τροχαία ατυχήματα στα χρόνια της κρίσης

Βλέπουμε λοιπόν στον παραπάνω πίνακα μια συνεχή αύξηση της κυκλοφορίας και των δύο μέσων μεταφοράς μέχρι το 2010, όταν και ξεκινάει η βαθιά κρίση για την Ελλάδα, με συνέπεια τα αυτοκίνητα σε κυκλοφορία να αρχίζουν να μειώνονται αλλά οι μηχανές να εξακολουθήσουν την ανοδική τους πορεία με χαμηλότερο ωστόσο ρυθμό. Αυτό θα φανεί ακόμη καλύτερα στα διαγράμματα που ακολουθούν.

Σχήμα 1-2 : Αυτοκίνητα και μοτοσικλέτες σε κυκλοφορία για τα έτη 2005-2015 στο Νομό Θεσσαλονίκης

Η ‘’στροφή’’ λοιπόν του κόσμου στο Νομό Θεσσαλονίκης προς τις μοτοσικλέτες είναι εμφανής και μένει να δειχθεί ότι αυτή η στροφή έχει επιπτώσεις και στα τροχαία ατυχήματα στο Δήμο Θεσσαλονίκης. Όπως και πριν, έτσι και τώρα, θα εστιάσουμε στα θανατηφόρα/σοβαρά ατυχήματα τα χρόνια της κρίσης καταμετρώντας τα και βλέποντας τα ποσοστά συμμετοχής μοτοσικλετών στις περιπτώσεις αυτές.

Πίνακας 2 : Συμμετοχή μοτ/των στα τροχαία ατυχήματα στο Δήμο Θεσσαλονίκης

Φαίνεται λοιπόν από τον παραπάνω πίνακα ότι εάν εξαιρέσουμε το 2015 που το ποσοστό συμμετοχής μοτοσικλετών στα θανατηφόρα/βαριά τροχαία ατυχήματα έπεσε στο 50%, όσο και το 2010, τα προηγούμενα έτη υπάρχει σταδιακή αύξηση στα ποσοστά συμμετοχής με ένα μικρό πισωγύρισμα το 2013, κάτι που ίσως συνηγορεί και υποδεικνύει το λογικό επακόλουθο της προτίμησης των μοτοσικλετών από τον κόσμο, δηλαδή την αύξηση των τροχαίων ατυχημάτων στα οποία εμπλέκονταν μηχανές.

adminΟι μοτοσικλέτες και τα τροχαία ατυχήματα στα χρόνια της κρίσης