Τροχαία ατυχήματα και νυχτερινή διασκέδαση στο Δήμο Θεσσαλονίκης

Όπως λοιπόν βλέπουμε και στον πίνακα, οι αριθμοί φαίνεται να συνηγορούν στην αρχική μας υπόθεση περί συσχέτισης ατυχημάτων και νυχτερινής διασκέδασης καθώς στα περισσότερα θανατηφόρα/σοβαρά τροχαία ατυχήματα συμμετέχουν άτομα κάτω των τριάντα ετών, στοιχείο που δυστυχώς δεν μπορεί να μη ληφθεί υπόψη μας στην προσπάθεια κατανόησης των παραμέτρων που οδηγούν στα τόσα πολλά δυστυχήματα μετά τα μεσάνυχτα. Υπάρχει μάλιστα χρονιά όπως το 2013 που 8 στα 9 θανατηφόρα/σοβαρά τροχαία ατυχήματα είχανε ως θύματα άτομα νεαρά που το πιο πιθανό ήταν ότι είχανε βγει για διασκέδαση. Δεν μπορούμε λοιπόν να παραβλέπουμε τα στοιχεία αυτά και να μην προβληματιζόμαστε με τις επιζήμιες ‘’συνήθειες’’ της νεολαίας της Θεσσαλονίκης.

Η αμέσως επόμενη σημαντική παρατήρηση έχει να κάνει με τα πολύ υψηλά ποσοστά συμμέτοχης μοτοσικλετών στα θανατηφόρα/σοβαρά τροχαία ατυχήματα. Το γεγονός αυτό πρέπει να μας προβληματίσει ιδιαιτέρως καθώς όπως μπορεί να καταλάβει και ο καθένας, ένα τροχαίο ατύχημα με μηχανή έχει πολύ σοβαρότερες συνέπειες, υπό κοινών παραμέτρων, σε σύγκριση με την περίπτωση του αυτοκινήτου καθώς το σώμα είναι ξεκάθαρα πιο εκτεθειμένες μετά από πρόσκρουση-πτώση. Αυτό σημαίνει σοβαρότερες σωματικές βλάβες για τους συμμετέχοντες και μεγαλύτερες οικονομικές δαπάνες για τα δημόσια ταμεία. Γι’ αυτούς τους λόγους, η περίπτωση των μοτοσικλετών θα εξεταστεί εκτενέστερα.

adminΤροχαία ατυχήματα και νυχτερινή διασκέδαση στο Δήμο Θεσσαλονίκης