τροχαία ατυχήματα ανά χρονικά διαστήματα της ημέρας

Κοιτώντας τον παραπάνω πίνακα πιο προσεκτικά μπορούμε να αποφανθούμε για το ποιο απ’ τα επιλεγμένα χρονικά διαστήματα εμφανίζει τη μεγαλύτερη συχνότητα σε θανατηφόρα/σοβαρά τροχαία ατυχήματα την περίοδο 2010-2015.

πίνακας 2: σύνολο θανατηφόρων/σοβαρών τροχαίων ατυχημάτων για το 2010-2015 ανά χρονικά διαστήματα.

Εδώ μπορούμε να σταθούμε σε δύο παρατηρήσεις. Το χρονικό διάστημα με τα περισσότερα θανατηφόρα/σοβαρά τροχαία ατυχήματα είναι οριακά αυτό των απογεματόβραδων, κάτι όχι τόσο αναμενόμενο καθώς κανείς θα περίμενε να εμφανίζονται τα περισσότερα ατυχήματα τις ώρες αιχμής. Και έτσι φτάνουμε στη δεύτερη παρατήρηση που μπορεί να γίνει από τους παραπάνω αριθμούς και αφορά τον πολύ μεγάλο αριθμό των σοβαρών περιπτώσεων που λαμβάνει χώρα μετά τα μεσάνυχτα, ένα χρονικό διάστημα με εξαιρετικά μειωμένη κυκλοφορία οχημάτων που θα περίμενε κανείς να μην συμβάλει με τόσο σημαντικό ποσοστό στη συνολική εικόνα των τροχαίων ατυχημάτων στο Δήμο Θεσσαλονίκης. Τα παραπάνω θα τα δούμε λίγο καλύτερα για την περίπτωση του 2015.

σχήμα 1: θανατηφόρα και βαριά τροχαία ατυχήματα το 2015 σε τέσσερις χρονικές περιόδους της ημέρας

Βλέπουμε λοιπόν ότι πράγματι οι χρονικές περιόδους μες την μέρα με τη μεγαλύτερη συχνότητα θανατηφόρων/σοβαρών τροχαίων ατυχημάτων είναι αυτή μεταξύ απογέματος και βραδιού (18.00-24.00) και αυτή μετά τα μεσάνυχτα μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες (00.00-07.00).

adminτροχαία ατυχήματα ανά χρονικά διαστήματα της ημέρας